Mahagauri Shymala Strotram

Written by our director
A gift to every Devi bhakt on this Akshaytritiya
महागौरी श्यामला स्तोत्र
ह्रीं श्रीं पराशक्ति पद्मिनी पद्मसिनी ।
आदिरूपा आदिशक्ति आदिमाता योगिनी ।।
भवानी भवनाशिनी भवतारिणी भवहारिणी।
भुवन मोहिनी भुवन ईश्वरी भुवन धारिणी भाविनी।
श्रीविद्या श्रीलक्ष्मी श्रीचक्र निवासिनी।
श्रीवाणी श्रीशक्ति श्रीपुरवासिनी।।
त्रिपुरा त्रिपुरसुन्दरी त्रयवर्ग प्रदायिनी ।
कलारूपा कलावती सकल कला दायिनी।।
स्वरमयी स्वर्णमयी सुरेश्वरी स्वर रागिनी।
श्रीवीणा श्रीकंठा श्रीराग सम्राज्ञीनी ।।
स्वर ताल रूपिणी संवादिनी आलापिनी।
वर्णरुपा छंदयुक्ता बीजमंत्र स्वरूपिणी।।
गति मति शक्ति दात्री आल्हादिनी आनंदिनी ।
परम ईश्वरी परम सुंदरी परम ज्ञान प्रदायिनी ।।
पूजिते महादेवी मंत्र यज्ञ स्वरूपिणी।
देही कला बुद्धि ज्ञान देहि सौख्य शुभदायिनी।।
शुभदायिनी शुभकारिणी शुभमालिनी शुभरूपिणी।
शुभा शुभ्रवस्त्रा शुभनयना शुभांगिनी।।
जयति जयति महागौरी श्यामला श्यामलांगिनी।
मूर्तिमेधा महामेधा महासौभाग्यदायिनी ।।
ॐ श्री महागौरी अर्पणमस्तु।
©️ डॉ.राधिका वीणासाधिका

Leave a comment

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

Veena Venu Art Foundation will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.